Installatieverantwoordelijkheid

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de veiligheid van de elektrische installatie in uw bedrijf. Een installatieverantwoordelijke van Joulz neemt u deze taak uit handen.

  • Professioneel advies over veilig werken met hoogspanning en middenspanning
  • U kunt vertrouwen op onze kennis en ervaring. Wij schakelen elke dag
  • Installatieverantwoordelijken zijn 24/7 beschikbaar voor u
  • Marktleider met beheer van ruim 4.000 installaties

Onderhoud en beheer door een installatieverantwoordelijke

De taak van een installatieverantwoordelijke is een taak die veel kennis en expertise vraagt. Aan Joulz kunt u die verantwoordelijkheid met een gerust hart overdragen.

Met ruim 4.000 hoogspanningsinstallaties in ons beheer, bieden wij u een brede en actuele ervaring. Wij schakelen elke dag. Daarnaast zijn wij 24 uur per dag, zeven dagen per week voor u beschikbaar. U bent met Joulz verzekerd van de continuïteit van uw bedrijfsvoering.

Onze installatieverantwoordelijken onderhouden en beheren installaties van verschillende fabrikanten. Daarnaast hebben we van verschillende typen installaties reserveonderdelen op voorraad. Zo kunnen we snel schakelen wanneer er problemen zijn met uw installatie.

Risicoanalyse van uw installatie

Veiligheid staat altijd voorop. Daarom brengen wij de risico’s van de installatie en de directe werkruimte in kaart. Wij verrichten een nulmeting en maken een meerjarenplan. Daarnaast voeren wij periodieke controles uit. Op basis van deze rapportages kunt u een besluit nemen over bijvoorbeeld vervanging.

Deze infradienst delen?