Advies & ontwerp

Een goed ontwerp is de basis voor een toekomst bestendige energie-infrastructuur. Bij Joulz wordt u volledig ontzorgd: van advies en ontwerp tot aanleg en onderhoud rondom uw energievoorziening.

  • Kennis van netbeheerder en laagdrempelige toegang daartoe
  • Optimaal ontwerp met focus op veiligheid, continuïteit, investeringskosten, vermogensvraag en exploitatie
  • Wij bieden u de hele keten van ontwerp, installatie, onderhoud en beheer

Complete ontzorging gedurende het gehele traject

Wij ondersteunen u op het gebied van de energievoorziening, direct vanaf de ontwerpfase. Door gebruik te maken van onze kennis, kunnen wij het ruimtegebruik van uw energievoorziening zo efficiënt mogelijk inrichten.

Het ontwerp is onderdeel van een totaaldienst. Wij verzorgen voor u de engineering, het projectmanagement en het onderhoud. Daarnaast kunt u de installatie huren in plaats van de installatie aan te schaffen. Dit reduceert uw initiële investeringskosten.

Ons advies kunnen wij complementeren met een concreet bestek, inclusief een realisatie begroting. Zo is alles vooraf helder.

Netbeheerderskennis

Met een achtergrond in de netbeheerderswereld kennen wij de toegepaste normen. Wij weten wat de standaarden en de mogelijke uitzonderingen zijn. Met die specialistische kennis kunnen wij voor u een verschil maken. Wij zitten daarom graag in een vroeg stadium met u rond de tafel, zodat wij u optimaal kunnen adviseren op basis van onze jarenlange kennis, ervaring en expertise. Daarnaast kan Joulz -op uw verzoek- als intermediair de aanvraag coördineren en verzorgen met de netbeheerder. Zo zorgt Joulz ervoor dat alle lasten bij u uit handen worden genomen.

Vervanging of herinrichting

Voor vervanging of herinrichting van uw energievoorziening kunt u ook bij Joulz terecht. Bijvoorbeeld bij een verandering van het bestemmingsplan, een vermogensvraag of gewijzigde functionaliteitseisen omtrent veiligheid en continuïteit. Wij kunnen u voorzien van advies en helpen u bij het ontwerp en de realisatie. De herinrichting van de infrastructuur of capaciteitsuitbreiding kunnen wij aanvullen met kostenallocatie en/of energiemonitoring met behulp van energiemanagementdiensten.

Deze infradienst delen?