Energiemanagement

Met effectief energiemanagement gericht sturen op energieverbruik. Dat vraagt om een oplossing op administratief én technisch niveau. Joulz helpt u integraal besparen op energie en kosten.

  • Besparing op energiekosten en optimale budgetplanning
  • Administratieve ontzorging en duurzame technieken
  • Optimalisatie van uw energiecontracten

Alles voor effectief energiemanagement

Dwingende energieakkoorden en toenemende duurzaamheidsambities: de energiewereld is complex. Als grootzakelijk verbruiker wilt u zo veel mogelijk grip op uw energieverbruik en -kosten. Bovendien wenst u gemak: één partij die alles voor u uitzoekt en regelt. Joulz is een meetbedrijf en infrabedrijf ineen. Al jaren meten wij verbruiken en leggen wij technische infrastructuren aan. Alle administratieve én technische data brengen wij samen voor benchmarks, analyses en energieprofielen. Wij hebben dus alle expertise in huis voor uw energiemanagement.

Energieadministratie en aansluitregister

Energiebesparing gaat goed samen met kostenbesparing. Joulz helpt u uw energieadministratie volledig en juist in te richten. Daarmee komen ‘verborgen’ kosten aan het licht die we moeiteloos kunnen wegwerken. Zo bespaart u zonder te investeren. Ook een aansluitregister richten wij voor u in. Dit online platform biedt inzicht in al uw gegevens en aansluitingen. Heeft u meer dan honderd aansluitingen? Dan bespaart u in het eerste jaar al gauw zo’n 30% op energie.

Kostenbesparing door energiemonitoring

Continue energiemonitoring geeft inzicht in uw verbruiken van alle energiestromen. U ontvangt via uw e-DataPortal realtime data, zodat u onmiddellijk kunt reageren op actuele ontwikkelingen. Dus bereikt u een piekwaarde of dreigt uw contractwaarde te worden overschreden? Door uw snelle bijsturing zijn besparingen van 5 tot 15% mogelijk. Bovendien berekent u de kosten eenvoudiger en reëler door, waardoor u te verwachten kosten nauwkeuriger kunt budgetteren.

Factuurcontrole hoort ook bij energiemanagement

In de praktijk blijkt ruim 30% van de facturen van netbeheerders en energieleveranciers niet te kloppen. Joulz zorgt ervoor dat uw energieadministratie up-to-date is. Fouten in tarieven en/of energiebelastingen zien wij direct. Wij garanderen dat u nooit te veel of te weinig betaalt.

Prognoses, analyses, optimalisaties en rapportages

Energiemanagement bij Joulz omvat nog veel meer. Gefundeerde kostenprognoses voor inzicht in te verwachten kosten, het optimaliseren van uw energiecontracten op basis van daadwerkelijke verbruiken en analyses van uw verbruik per aansluiting. Uiteraard ontvangt u hierover heldere managementrapportages. Alleen met goed inzicht kunt u immers weloverwogen besluiten nemen.

Technische besparingen maken uw winst duurzaam

Vanuit een inzichtelijke energie-administratie kunt u dus veel winst behalen. Maar die winst maakt u pas duurzaam als u ook de technische kant van energiebesparing aanpakt. Denkt u aan het plaatsen van slimme tussenmeters en technische meetregisters. Ook kunt u uw installaties laten optimaliseren, noodstroomaggregaten of laadpalen plaatsen of bijvoorbeeld uw eigen energie opwekken met zonne-panelen. Laat u alle besparingsmaatregelen ook nog eens opvolgen door goed projectmanagement, dan is uw energiemanagement klaar voor de toekomst.

Integraal energiemanagement van Joulz

De kracht van Joulz is het verbinden van administratieve en technische energiebesparingen. Een duurzame energiestructuur is gebaseerd op inzicht in energieverbruik en technische expertise. Bij Joulz kunt u terecht voor beide kanten van energiemanagement: integraal energiemanagement. U heeft aan Joulz een energiepartner voor het leven. Onze samenwerking stopt niet bij het plaatsen van de nieuwste technische snufjes of het toesturen van duidelijke rapportages. Juist niet. Wij gaan voor duurzaam beheer en onderhoud van alle aspecten van uw energiestructuur.