Algemene Voorwaarden

Op 1 februari 2017 is de naam van Stedin Infradiensten en Stedin Meetbedrijf gewijzigd in Joulz Infradiensten en Joulz Meetbedrijf. De Algemene Voorwaarden en Productvoorwaarden zijn aangepast aan deze naamswijziging, maar zijn inhoudelijk niet gewijzigd.

Overeenkomst aangegaan na 1 feb. 2017

Op alle producten, diensten en overeenkomsten aangegaan na 1 febuari 2017 zijn de Algemene Voorwaarden en Productvoorwaarden van Joulz Infradiensten B.V. en Joulz Meetbedrijf B.V. van toepassing. Deze Voorwaarden kunt u inzien en downloaden.

Overeenkomst aangegaan na 1 feb. 2017

Overeenkomst aangegaan voor 1 feb. 2017

Op alle producten en diensten afgesloten voor 1 februari 2017 zijn de Algemene Voorwaarden en Productvoorwaarden van Stedin Meetbedrijf B.V. en Stedin Infradiensten B.V. van toepassing. Deze Voorwaarden kunt u inzien en downloaden.

Overeenkomst aangegaan vóór 1 feb. 2017